АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Системата за управление на асфалто-бетоново производство ЕНИРА 2006

Система за управление на асфалто-бетонови производства „ЕНИРА 2006"

ЕНИРА ООД предлага широка продуктова гама от автоматизирани решения за мониторинг и контрол на асфалтови и бетонови производствени инсталации.

ENIRA 2006 е мощна индустриална система за управление, съчетаваща специално разработени софтуерни приложения и съответните индустриални хардуерни компоненти - PLC, PC / IPC, HMI и SCADA, които са базирани на най-новите технологии в индустриалната автоматизация.

Системата е разработена така, че да оптимизира производството Ви и да гарантира безопасността на процесите и качеството на продуктите. Чрез нашия практически опит и дългогодишна работа с крайния потребител в сферата на асфалто-производството ние разработихме интуитивно и удобно за потребителя приложение.

ENIRA 2006 е модулна система за управление, която може да бъде модифицирана или модернизирана по всяко време. Различни системни модули могат да бъдат избрани и интегрирани, в зависимост от нуждите на клиента.

ENIRA 2006 може да се използва за управление, както на така наречените „партидни“ смесители , но и на такива с „непрекъснато производство“.


Основни характеристики на системата

 • Софтуер и хардуер от последно поколение.
 • Модулна структура.
 • Интуитивни и лесни за употреба операторски и сервизни екрани.
 • Напълно автоматизиран или ръчен режим на работа.
 • Интегрирани архивиране на данни и приложения за контрол на качеството. Репорти.
 • Отдалечен достъп.

Партидни Смесители

Асфалтовата инсталация на партиден микс е най-широко разпространеният тип асфалтова инсталация. Името идва от факта, че асфалтът се произвежда на партиди, в интервали от време в зависимост от капацитета на инсталацията и спецификациите за смесване.

Непрекъснато производство

При този метод няма прекъсване на процеса на производство на асфалт. За разлика от партидните смесители, смесването на агрегати, пълнител и битум се извършва в сушилния барабан, който в случая е по-дълъг.

Системата за управление може условно да бъде разделена на три основни нива:

Полево ниво: включва всички изпълнителни механизми, мотори, електрически проводници, електрически табла и оборудване.

Ниво автоматизация: честотни задвижвания, PLC, HMI панели, операторски станции.

Диспечърско ниво: Представлява най-високото ниво на автоматизираната система. Включва системата за архивиране на данни (база данни), системата за отчитане и счетоводните приложения и модулите за отдалечен достъп.

Схема на системата за управление на асфалто-бетоново производство ЕНИРА 2006
 

Визуализация и управление на процесите

През HMI и SCADA екраните операторът има достъп до всички функции на инсталацията, а при влизане с администраторски акаунт и достъп до параметрите за настройка и сервизните екрани. Освен визуализирането на данните в реално време, може да бъдат извиквани и архивни записи.

Архив и протоколи

Автоматизираната система ENIRA 2006 разполага със софтуерен модул за архивиране на данните от процеса на работа в база данни, което позволява пълно отчитане на производството. Данните могад да бъдат предоставени MS Excel или PDF файлове. По този начин системата за управление може да бъде интегрирана в счетоводната система на предприятието.

SCADA екрани на различни устройства - ЕНИРА 2006 Екран на автоматизирани процеси - ЕНИРА 2006 Връзка с бази данни - ЕНИРА 2006 Протоколи - ЕНИРА 2006

 

Приложение за архивиране и отчетност

  Софтуерният модул "Архивиране и отчетност" позволява интегрирането на системата за управление в счетоводната система на предприятието. Данните за процеса могат да се съхраняват в:
 • MSSQL база данни
 • MS Excel таблици
 • PDF файлове

Модул за отдалечен достъп

Внедряването на модула за отдалечен достъп Ви позволява да наблюдавате производствения процес, когато пожелаете. Навсякъде, по всяко време и на всяко устройство чрез интернет връзка. Потребителят може да следи цялостният процес или избрани модули, да преглежда производствената информация или да следи състоянието на инсталацията, като алармени съобщения, грешки, управление на поръчките или архивните данни.

Без значение дали iOS, Android или Windows устройство, дизайнът на потребителския интерфейс изглежда по един начин и се настройва автоматично на размера на дисплея на използваното устройство.

Мониторинг в реално време - Енира 2006 Мониторинг в реално време
Архивиране на данни - Енира 2006 Архивиране на данни
Проследяване на поръчки - Енира 2006 Проследяване на поръчки
Адаптивни екрани - Енира 2006 Адаптивни екрани
ОС независим - Енира 2006 ОС независим

 

Отдалечен достъп

  Отдалечен мониторинг навсякъде по всяко време през интернет връзка.
 • Мониторинг на производствените мощности
 • Проследяване на поръчки
 • Преглед на състоянието на инсталацията

Модернизация на асфалто-бетонови производства

В много случаи технологично остарелите системи за управление на инсталациите не отговарят на настоящите изисквания по отношение на наличието на резервни части, надеждността, удобството при работа и проследимостта на произвежданите продукти.

Независимо дали ще бъде частично или цялостно подновяване на системите за контрол, визуализация и управление, нашият екип може да Ви консултира и да ви предложи най-доброто решение и подход за подобряване на вашата система, включително проектиране на част Електро и производство и доставка на нови електрически табла, комуникационни мрежи, кабелни трасета и окабеляване.

Обучение

Екипът ни от специалисти може да Ви предложи тренировъчна програма, пригодена точно за вашите производствени нужди. Практиката показва, че повечето от операционните проблеми и времето за прекъсване поради авария на машина се дължат на недостатъчна квалификация на операторите и обслужващия персонал. Чрез подобряване на квалификацията на вашия персонал вие гарантирате качеството на продукцията си.