АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ

Система за пълнене на стоманени безшевни бутилки с технически газове „EGAS 2010"

Системата е проектирана и разработена за с цел оптимизиране на процеса на пълнене на бутили с газове като азот (N), кислород (O2), въглероден диоксид (CO2), аргон (Ar) и газови смеси и по този начин увеличаване производителността, качество и безопасност на пълначната станция.

EGAS 2010 има модулна структура, като може да бъде внедрена във всяка пълнана станция и да бъде надградена по всяко време, така че да получите пълно решение от един източник, което гарантира максимално удовлетворение от обслужването.

Какво включва системата EGAS 2010

 • P&ID чертежи.
 • Електрическа и софтуерна документация.
 • Ръководства и инструкции.
 • Проектиране, израбботка и монтаж на електро табла.
 • Mрежово и комуникационно окабеляване.
 • PLC базирано управление.
 • Визуализация в реално време.
 • Работа с рецепти.
 • Архивиране на данни (historical data). Репорти, Excel таблици, PDF файлове.
 • Връзка към счетоводни, ERP и SAP системи.
 • Отдалечен достъп и поддръжка.
 • Пуск в експлоатация.
 • Обучение на персонал.

Пълначна станция за технически и медицински газове

 • Азот (N)
 • Кислород (O2)
 • Въглероден диоксид (CO2)
 • Аргон(Ar)
 • Газови смеси
Basic module
 • Пълна проектна документация
 • PLC управление
 • Визуализиране чрез HMI
 • Електро инсталация
 • Пуск в експлоатация
 • Обучение
Advanced module
 • PC базирана операторска стамция. SCADA
 • Приложение за архивиране и обработка на данн
 • Връзка към счетоводна система
Ultimate module
 • Отдалечен достъп и мониторинг
 • Алармени съобщения
 • Статус на инсталацията
 • Отдалечена поддръжка