ПОРТФОЛИО

Енира ЕООД, Проекти - Асфалто-смесителна инсталация  

Асфалто-смесителна инсталация

Клиент: БЕКАСТРОЙ EАД - Самоков

Система за управление: Allen Bradley

Обхват на дейността: Проектиране на електро-документация и системата за управление. Изграждане и монтаж на електрически табла и електроокабеляване на инсталацията. Проектиране и изграждане на комуникационната мрежа. Програмиране на системите за управление, визуализация и архивиране на данни. Пуск в експлоатация и обучение на персонала.

Описание: Инсталация за производство на асфалт. Капацитет на инсталацията 1000 тона на час. Системата включва управление на питатела за студено дозиране, сушилен барабан, дозировъчна везна, филтърна инсталация за прах и газове, бункер за готова продукция и битомнно стопанство.

Енира ЕООД, Проекти - Машина за сух лед  

Машина за производство на сух лед

Клиент: SOL GROUP UTP d.o.o. Uljanik tehnički plinovi - Хърватска

Система за управление: Allen Bradley

Обхват на дейността: Разработване и проектиране на част електро и механо, както и системата за управление. Пуск в експлоатация и обучение на персонала.

Описание: Машина за производство на сух лед от СО2. Капацитет на машината до 150кг/ч посредством използшане на два цилиндъра за екструзия. Размер на пелетите 3, 5, 8 и 15мм. Възможност за конфигуриране на режимите на работа и параметризиране на машината в реално време както и следене на работните параметри и състоянието на машината през HMI панела.Възмовност за добавяне на модул за отдалечен достъп до машината, позволяващ параметризиране и сервизиране от разстояние.

 
Енира ЕООД, Проекти - Управление на формовъчни преси  

Управление на формовъчни преси

Клиент: Херос АД - Пловдив

Система за управление: Allen Bradley

Обхват на дейността: Програмиране и пуск в експлоатация на автоматизиранасистема за управление на формировъчни преси за производство на капачки за буркани.

Описание: Проектът включва модернизиране на десет формировъчни преси. Заменяне на старото механо-пневматично управление със серво управление от фирмата SMC за прецизно позициониране на стоманените листове. Операторът има възможност за работа с различни шаблони според диаметъра на избраната капачка, също така и опция за препрограмиране на един от шаблоните.

Енира ЕООД, Проекти - Управление на дражир казан  

Управление на дражир казан

Клиент: Аврофарм АД - София

Система за управление: SIEMENS

Обхват на дейността: Програмиране и пуск в експлоатация на автоматизиранасистема за управление на дражир казан за филмиране и дражиране на таблетни лекарствени форми.

Описание: Проектът включва разработване на електро документацията, системата за управление и визуализация и пуск в експлоатация. Посредством HMI панела операторът има възможност да следи работния процес и да параметризира и оптимизира управлението му. Самата система за управление е разработена на базата на PLC контролер и HMI панел от фирмата SIEMENS.